رئیس سازمان دانش آموزی خراسان شمالی:

22 مهر، 1398

رئیس سازمان دانش آموزی استان ضمن ارائه گزارش عملکرد یک ساله سازمان دانش آموزی استان در خصوص برنامه و چگونگی رفع موانع پیش رو تاکید نمودند که این سازمان شعار( همفکری ، همدلی و همکاری ) سر لوحه کار خود قرار داده و در تلاش است خدمات خوبی را به دانش اموزان ارائه نماید.

جلسه شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی برگزار شد

مجید مصباح رئیس سازمان دانش آموزی استان پس از ارائه گزارش عملکرد یک ساله سازمان دانش آموزی استان در خصوص برنامه و چگونگی رفع موانع پیش رو و استفاده از کمک های اداره کل گفت : خدا را شکر می کنیم با کمبود بودجه توانسته ایم با بهترین شکل ممکن برنامه های سازمان را اجرایی کنیم و هم اکنون شاهد ثمرات آن در بین دانش آموزان تشکل های دانش آموزی باشیم  به گونه ای که سازمان دانش آموزی استان در 5 سال متوالی در زمینه جذب رتبه اول کشور را کسب کرده است که نتیجه تلاش همکاران در مدارس است. وی همچنین گزارش مفصلی از مدیریت و نظارت براجرای لباس فرم دانش آموزی، سرویس مدارس و سایر برنامه های سازمان دانش آموزی ارائه نمودند.