سازمان دانش آموزی خراسان شمالی

سازمان دانش آموزی خراسان شمالی

سازمان دانش آموزی خراسان شمالی،با کوله باری از تجربه و استعدادهای درخشان کادر اداری، مدرسین، مربیان و دانش آموزان پیشتاز علاقمند به تشکیلات، سال تشکیلاتی 98-99 را با شعار "شکوفایی استعدادها و نمایش مهارتها" را با تمام توان آغاز خواهد کرد.