06 اسفند، 1399

رئیس سازمان دانش آموزی خراسان رضوی از برگزاری کارگاه آموزشی ویژه خبرنگاران منتخب ادارات آموزش و پرورش سراسر استان به صورت مجازی و در بستر شاد خبر داد.

برگزاری کارگاه آموزش خبرنگاران منتخب خراسان رضوی به صورت مجازی

علی محمد یونسی در گفتگو با پانا اظهار کرد: سازمان دانش آموزی خراسان رضوی به منظور اجرای برنامه های بسته تحولی با موضوع هر دانش آموز یک نقش در حوزه خبرگزاری پانا فعالیت های متعددی را در سطوح مختلف برنامه ریزی و اجرا کرده است.
وی ادامه داد: در همین راستا دوره تربیت مدرس خبرگزاری پانا به صورت کشوری برگزار شد که از خراسان رضوی10 مدرس در این دوره حضور داشتند و آموزش های این همکاران در خصوص آموزش خبرنگاران دانش آموز تکمیل شد، همچنین دوره آموزشی خبرنگاران دانش آموز مرکز استان نیز همزمان با سایر استانهای کشور به صورت حضوری و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی با استفاده از مدرسین آموزش دیده برگزار شد.
یونسی با بیان اینکه تربیت خبرنگار دانش آموز از اولویت های خبرگزاری پانا و سازمان دانش آموزی است، افزود: در همین راستا برنامه ریزی شد تا در ادارات آموزش و پرورش سراسر استان نیز دوره های آموزشی مشابه برای دانش آموزان علاقه مند به خبرنگاری برگزار شود و پس از برگزاری آزمون عملی، منتخبین این دوره ها به سازمان دانش آموزی استان معرفی شوند.
مدیر سازمان دانش آموزی خراسان رضوی بیان کرد: برای یک دست شدن آموزش های خبرنگاران و رسیدن همه خبرنگاران پانا به یک فهم و ادارک مشترک جهت تهیه و ارسال خبر و گزارش به پانای استان، برگزاری دوره آموزشی به صورت مجازی و در کانال آموزشی خبرنگاران در بستر شاد برنامه ریزی شد و بیش از 800 دانش آموزمنتخب و همکار علاقه مند از ادارات آموزش و پرورش استان در این کانال عضو شدند و به مدت 5 جلسه آموزش های لازم برای استفاده این عزیزان در هفته اول اسفند ماه ارائه شد. پس از پایان دوره و برگزاری آزمون های عملی و گروهی به دانش آموزان برگزیده این دوره نیز گواهی حضور اعطا می شود.