09 اسفند، 1399

مدیر سازمان دانش آموزی خراسان رضوی مرحله استانی اولین مسابقه ملّی مناظره دانش آموزی در بخش پسران امروز در حال برگزاری است و تیم های مناظره کننده در بخش دختران نیز فردابه رقابت می پردازند.

آغاز مرحله استانی اولین مسابقه ملّی مناظره دانش آموزی در خراسان رضوی

علی محمد یونسی در حاشیه مرحله استانی اولین مسابقه ملّی مناظره دانش آموزی که صبح امروز در کانون ولی عصر (عج) ناحیه 7 مشهد مقدس در حال برگزاری است گفت: سازمان دانش آموزی در راستای بسته تحولی با موضوع «هر دانش آموز یک نقش اجتماعی» و نظر به ضرورت تربیت اجتماعی دانش آموزان و توانمندسازی آنان در مهارت های اجتماعی به ویژه توسعه مهارت تفکر نقادانه، سخنوری و ارتقای فرهنگ گفت و گو در محیط های آموزشگاهی، این مسابقات را برگزار می کند و دبیرخانه دائم این مسابقات در معاونت فعالیت های دانش آموزی سازمان مرکز مستقر است.
وی هدف کلی از برگزاری این مسابقه را تربیت اجتماعی دانش آموزان دانست و گفت: این مسابقات و مناظرات از طریق توسعه فرهنگ گفت وگو در بین دانش آموزان، تقویت مهارت تفکر خلاق و نقادانه و مهارت سخنوری و تقویت روحیه نقدپذیری، تقویت انگیزه های ارتقای دانش و آگاهی، تمرین و تقویت فعالیت های گروهی منسجم و هدفمند و شناسایی دانش آموزان مستعد در عرصه سخنوری به تربیت اجتماعی دانش آموزان کمک می کند.
رییس سازمان دانش آموزی خراسان رضوی با اشاره به اجرای مرحله مقدماتی مسابقه مناظره ملی در دهه فجر، گفت: مسابقه مرحله استانی امروز در بخش پسران با حضور 10 تیم ار مرکز استان برای مناظره در 5 موضوع به صورت حضوری و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می شود و فردا نیز با حضور 12 تیم و در 6 موضوع برگزار می شود. تیم های شهرستانی نیز فیلم مناظره خود را ارسال می کنند و پس از بررسی داوران تیم های منتخب را در هر موضوع معرفی خواهند کرد. 18 داور در سه تیم 6 نفره مناظره های دانش آموزان را داوری می کنند.
یونسی در پایان در خصوص ترکیب تیم های مناظره کننده گفت: هر تیم متشکل از چهار عضو دانش آموز به همراه یک سرپرست است که باید از مربیان تشکیلات پیشتازان باشد، در هر تیم دو عضو مناظره کننده و دو عضو محقق هستند.