19 بهمن، 1399

با حضور مدیر، معاونین پرورشی و تربیت بدنی و دبیران دبیرستان دکتر حسابی از خبرنگار پانای چناران و این دبیرستان تقدیر شد.

تقدیر از خبرنگار فعال پانا در چناران

علیرضا طایفی مدیر دبیرستان دکتر حسابی 2 چناران گفت: در حاشیه جلسه شورای دبیران دبیرستان دکتر حسابی از دانش آموز یونس کارگر خبرنگار فعال پانای شهرستان چناران تقدیر شد.
مدیر دبیرستان دکتر حسابی2 گفت: امروزه جامعه ما بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند تزریق صداقت، اخلاص و اعتماد است که جز با تلاش عزیزان خبرنگار در راستای آگاهی بخشی جامعه، امکان پذیر نیست.
وی در ادامه گفت: خبرنگاری یک تعهد، صداقت و امانتداری است که با انتشار اخبار صحیح به رعایت امانت می‌پردازد و مجموعه خبرگزاری پانا علاوه بر رسالت خبرنگاری به جذب، آموزش و تربیت دانش آموزان مستعد و علاقه‌مند به خبرنگاری می‌پردازند که می‌تواند در آینده تحصیلی، شغلی و اجتماعی دانش‌آموزان تاثیرگذار باشد.
یونس کارگر که در دو سال گذشته خبرنگار فعال پانای شهرستان چناران و دبیرستان دکتر حسابی 2 چناران بوده، علاوه بر فعالیت در عرصه خبرنگاری ریاست شورای دانش آموزی دبیرستان دکتر حسابی و عضو هیات رییسه شورای دانش آموزی شهرستان چناران بوده است و هم اکنون در دبیرستان دوره دوم فنی و حرفه ای امام رضا در حال تحصیل است.