13 بهمن، 1399

مدیر سازمان دانش آموزی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران دانش آموز پانا این خبرگزاری را سکوی پرشی برای دانش آموزان دانست.

 خبرگزاری پانا؛ سکوی پرشی برای دانش آموزان

علی محمد یونسی، در بازدید از کلاس های آموزشی خبرگزاری پانا در جمع دانش آموزان گفت: این دوره آموزش خبرنگاری بعد از مدت ها برگزاری کلاس مجازی، به صورت حضوری برگزار شد و این موجب خرسندی ما است، چرا که سازمان دانش آموزی سرای دانش آموزان است و با حضور آنها عجین شده است.
وی افزود : این کلاس ها همیشه مورد استقبال دانش آموزان بود و دانش آموزان زیادی که در دوره های قبل در این کلاس ها شرکت می کردند امروز در عرصه های مختلف رسانه ای استان فعالیت دارند.
یونسی گفت: هدف از برگزاری این کلاس ها تقویت استعداد های دانش آموزانی است که به حوزه پانا علاقه مند هستند و سازمان دانش آموزی زمینه رشد و شکوفایی دانش آموزان در این عرصه را فراهم می کند.
وی تاکیدکرد: بسیاری از خبرنگاران برجسته امروز کشور از ابتدا کارشان در این سطح نبوده و با آزمون و خطا و اصلاح آن به رشد رسیدند و دانش آموزان دیروز خبرنگاران شناخته شده امروز هستند.
وی عنوان کرد: برگزاری این کلاس ها و آموزش ها بر عهده سازمان دانش اموزی و خبرگزاری پانا است و در پایان این کلاس ها گواهی حضور به دانش آموزان صادر می شود.
کلاس های آموزش خبرنگاری ویژه دانش اموزان مشهد در بخش پسران در تاریخ 7 الی 9 بهمن و در بخش دختران در تاریخ 11 الی 13 بهمن در سازمان دانش آموزی خراسان رضوی برگزارشد.