به گزارش خبری روابط عمومی سازمان دانش آموزی استان کرمان

28 اسفند، 1399

.

جلسه شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی استان کرمان  با حضور مدیر کل آموزش وپرورش

مدیر کل آموزش وپرورش استان کرمان در جلسه شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی استان کرمان  گفت: حضور دانش آموزان در برنامه های مختلف باعث ایجاد شورو هیجان و ایجاد انگیزه می شود.

احمد اسکندری نسب افزود: برنامه های دانش آموزی از برنامه های مؤثر ی هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی عدم وجود زیرساختهای لازم در سازمان دانش آموزی را یکی از دلایلی دانست که مانع انجام فعالیتها می شود.

اسکندری نسب حضور پیشتازان و خبرنگاران در مدارس مختلف را نشان از موفقیتهای روز افزون سازمان دانش آموزی دانست.

وی گفت:تمام شرایط را برای سازمان دانش آموزی فراهم خواهیم کرد وکانونها و اردوگاهها باید در اختیار سازمان دانش آموزی قرار گیرد تا فعالیتهای گروهی به بهترین شکل انجام شود.

وی افزود:با توجه به اینکه اردوگاهها بلا استفاده مانده اند که باعث استهلاک وسایل میشود باید تدابیری اندیشید که با اجرای برنامه هایی سازمان دانش آموزی احیا شود.

وی وجود کرونا را نیز مانع انجام فعالیتهای سازمان دانش آموزی ندانست و گفت:سازمان دانش آموزی در شرایط سخت نیز پا به پای قشرهای مختلف در میدان بود. وباید از ظرفیتهای موجود استفاده کرد و در اختیار قشر جوان قرار داد

لازم به ذکر است بعد از اتمام جلسه با حضور مدیر کل و تیم همراه استودیو تولید محتوا و پانا تی وی استان کرمان  افتتاح شد.

استودیو تولید محتوا ازاین پس مکانی جهت تولید برنامه های مختلف دانش آموزی خواهد بود و اخبار خبرگزاری پانا نیز در قالب فیلمهای کوتاه در محل پانا تی وی آماده خواهند شد.