به گزارش خبری روابط عمومی سازمان دانش آموزی استان کرمان

20 بهمن، 1399

.

رییس سازمان دانش آموزی استان کرمان :  مسابقات مناظره دانش آموزی در استان کرمان آغاز شد

رییس سازمان دانش آموزی استان کرمان خبر داد:  مسابقات مناظره دانش آموزی در استان کرمان آغاز شد

محمود رجبی پور رییس سازمان دانش آموزی استان کرمان  از شروع مسابقات مناظره  دانش آموزی به صورت ویدئو کنفرانس خبرداد. 

وی ضمن اشاره به شور وهیجان وفعالیت تیمی دانش آموزان در این رقابت ها وتأثیرات مطلوب مناظرات  در پرورش بیان وشجاعت ابراز نظرات،  از این مسابقات به عنوان کار ارزشمند سازمان دانش آموزی در دوران کرونا یاد کرد. 

 رجبی پور افزود: این مسابقات با حضور ۶۴ تیم پسر ودختر از سراسر استان به صورت حذفی و از طریق ویدئو کنفرانس از صبح امروز ۲٠ بهمن ماه آغاز شده وتا ۱۸ اسفند که دیدار پایانی مسابقات برگزار می گردد.ادامه دارد. 

وی همچنین از زحمات شبانه روزی کمیته برگزاری مسابقات، هیأت داوران و مسئولین  سازمان دانش آموزی شهرستان،  مناطق ونواحی تشکر وقدردانی کرد.