به گزارش خبری روابط عمومی سازمان دانش آموزی استان کرمان

22 دی، 1399

.

12 اثر برگزیده هیئت داوران در جشنواره تابستان شاد از استان کرمان هستند

7 اثر در بخش دانش آموزان و 5 اثر در بخش مربیان برگزیده هیئت داوران در جشنواره تابستان شاد از استان کرمان هستند.

 

محمود رجبی پور، رئیس سازمان دانش آموزی استان کرمان گفت: پس از دریاف آثار زیادی از مربیان و دانش آموزان شهرستانها و مناطق و بررسی توسط هیات داوران استان کرمان در سازمان دانش آموزی موارد برگزیده به تهران ارسال شد.

وی افزود: تقویم بارگذاری آثار برگزیدگان هیات داوران در مرحله نهایی تابستان شاد در ساپ مشخص شده است.

رئیس سازمان دانش آموزی استان کرمان در ادامه افزود: دانش آموزان می توانند با مراجعه به سامانه ساپ آموزش و پرورش در شبکه شاد به آدرس parvareshi4 @ به آثار منتخب رای دهند.

تاریخ بارگذاری آثار به شرح زیر است.

انتخاب در این مرحله بر اساس رای کاربران صورت می گیرد.

1- دوشنبه 22/10/99، ساعت 21، امداد و نجات، پرنیا الله وردی، دانش آموز

سه شنبه 23/10/99،ساعت 21 ،چوب و گره، الهام نژاد شاه بداغی، مربی

3- پنج شنبه 25/10/99، ساعت 21، مخابره و جهت یابی، سهراب قزلباش، مربی

جمعه 26/10/99، ساعت 21، مخابره و جهت یابی، آرزو،محمد و مائده محمودی، دانش آموز

شنبه 27/10/99، ساعت 21، دانش تشکیلاتی، طیبه سبحانی نژاد و مریم رستم راور کرمانی و ملیحه حیدری، مربی

یکشنبه 28/10/99، ساعت 21، چوب و گره، فاطمه قاسمی نژآد، یاسمن شول، مهدیه مظفر پور، دانش آموز

پنج شنبه 2/11/99، ساعت 21، مجری گری، فائزه عباسلو دانش آموز