به گزارش خبری روابط عمومی سازمان دانش آموزی استان کرمان

25 آبان، 1399

.

پیام نمایندگان مجلس دانش آموزی استان کرمان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

به نام پروردگاری که قلم را آفرید و استعداد نگاشتن را به انسان هدیه نمود تا کامل ترین مخلوق خود را به جهانیان و فرشتگان ثابت کند

کتاب میراثی ماندگار، پدیده ای با شکوه و با ارزش و عنصری رشد آفرین و روشنگر در پهنه زندگی بشر است و تجربه جهانی نشان می دهد که رشد و توسعه تمدن ها، ریشه در رشد فکری و فرهنگی آن جامعه دارد و بدون رشد فرهنگ کتابخوانی در جوامع نمی توان به رشد هیچ تمدنی دل خوش کرد.

نقش کتابخانه ها نیز در انتقال علوم به افراد بسیار سازنده بوده است

از این رو کتابخانه را می توان بعنوان کانون همایش صاحب نظران و موزه  پر طراوت اندیشمندان دانسته، به طوریکه این نهاد می تواند بالندگی و شکوفایی استعداد های دانش آموزان و دانشجویان را به ارمغان آورده و در نتیجه به تولید اندیشه،دانش و رشد فرهنگ مطالعاتی جامعه منجر شود.

بدینوسیله ضمن تبریک هفته کتاب،کتابخوانی و کتابدار،از تمامی تلاشگران عرصه اندیشه و قلم نهایت تقدیر و قدردانی را داشته  و از خداوند متعال توفیق روز افزونشان را خواستاریم.

نمایندگان مجلس دانش آموزی استان کرمان