به گزارش خبری روابط عمومی سازمان دانش آموزی استان کرمان

07 مرداد، 1399

.

دموکراسی دانش آموزی

هاشم برآوردی رئیس سازمان داش آموزی استان کرمان گفت: قرار بود انتخابات مجلس دانش آموزی در بهمن و اسفند اجرا شود، به جهت شیوع بیماری منحوس کرونا این مهم میسر نشد و موکول شد به بعد از عید که اگربا فرو کش کردن بیماری کرونا بتوانیم به صورت حضوری که دانش آموزان شور و نشاط خاصی برای این موضوع داشته باشند برگزار کنیم بسیار  خوب بودکه  این اتفاق نیوفتاد و کرونا همچنان می تازد ،بنا بر این و بر اساس تصمیمات متخده در سازمان دانش آموزی مقرر شد که برگزاری انتخابات مجلس دانش آموزی به صورت مجازی برگزار شود.

وی افزود:برای انتخاب 6 نفر از دانش آموزان استان کرمان و 18 نفر شورای مشورتی (که 9 نفر دختر و 9 نفر پسر)در شورای مشورتی استان قرار گیرند در بستر فضای مجازی در شبکه ی شاد دانش آموزان به رقابت می پردازند.

برآوردی گفت:خوشبختانه تعداد 115 نفر دانش آموز دختر و 115نفر دانش آموز پسر در سامانه در حال ثبت نام هستند..

وی در ادامه گفت: دانش آموزان با شور و هیجان خاصی اعلام نامزدی کرده و با تبلیغ و ارائه ی رزومه ی کاری در یک رقابت سالم کسب امتیاز می کنند.

 در پایان برآوردی برگزاري اين انتخابات را  فرصت ارزشمندي براي حضور دانش آموزان در عرصه تصميم گيري  دانست .