13 شهریور، 1398

با حضور مسئولین سازمان های دانش آموزی استان بررسی برنامه های پیش رو سازمان دانش آموزی در سال تحصیلی 99-98 بررسی شد.

گردهمایی مسئولین سازمان های دانش آموزی اصفهان برگزار شد

در این جلسه که با حضور مدیر، معاون،کارشناسان و مسئولین سازمان های دانش آموزی اصفهان برگزار شد، به بررسی برنامه های پبش روی سازمان دانش آموزی در سال تحصیلی جدید بر اساس برنامه های ابلاغی از سازمان مرکز پرداخته شد.

عباس زهیری، مدیر سازمان دانش آموزی استان اصفهان ضمن خیر مقدم به مدعوین به بررسی نمودار ارزیابی فعالیت شهرستان ها پرداخت و گفت: زمانی که ما بخشنامه ای را برای شهرستان ها ابلاغ می کنیم، انتظار می رود نمایندگان ما در شهرستان ها به بخشنامه پاسخ و دستورات مقتضی جهت اعمال آن را در شهرستان خود صادر نمایند و ما شاهد تحقق برنامه های خود باشیم.

زهیری در خصوص فعالیت های سازمان دانش آموزی در سال جدید گفت: ما برنامه ای تحت عنوان مهر تا مهر برای سازمان های دانش آموزی استان طراحی کردیم که شامل دو بخش الویتی الف و ب می باشد که باید مطابق با دستورالعمل اجرا و نتیجه آن پس از انجام آن به سازمان اعلام شود.

وی در ادامه به درامدزایی سازمان دانش آموزی اشاره کرد و گفت: سازمان دانش آموزی سازمانی NGO می باشد که امکان درآمدزایی در آن بالا و باید از پتانسیل های موجود در آن استفاده کرد. ما می توانیم با استفاده از خلاقیت و فکر برتر با تکیه بر شعار سازمان یعنی همدلی، همفکری و همکاری به این موهم دست یابیم.

وی در خصوص فعالیت های درآمدزا برای سازمان گفت: با توجه به اینکه سرویس حمل و نقل مدارس،پوشاک مدارس و تغذیه سالم بوفه مدارس به سازمان دانش آموزی سپرده شده است، می توانیم با استفاده از راهکار های صحیح و درست به نتیجه مطلوبی در این زمینه دست یابیم.

وی با اشاره به بحث نظارت در خصوص پوشاک مدارس گفت: مسئولین سازمان های دانش آموزی در نواحی و مناطق موظف هستند نظارت بر این موضوع را بصورت جدی انجام دهند و هرگونه تخلف را به سازمان دانش آموزی استان گزارش دهند تا سریع به آن رسیدگی شود.

زهیری در پایان ضمن تشکر از مسئولین سازمان های دانش آموزی استان گفت: از تمامی شما عزیزان که ما را در هرچه بهتر انجام شدن برنامه های سازمان دانش آموزی یاری می کنید کمال تشکر را دارم و از تک تک شما تقاضا دارم برنامه های پیش رو را به نحو احسنت در مناطق اجرا کنید تا شاهد پیشرفت چشمگیر اصفهان در این زمینه باشیم.