05 شهریور، 1398

ظهر امروز در نشست مسئولین سازمان دانش آموزی استان اصفهان در خصوص برنامه های پیش رو در سال تحصیلی جدید صحبت و هم اندیشی شد.

بررسی برنامه های سازمان در سال تحصیلی جدید

در این جلسه که با حضور مدیر، معاون و کارشناسان تشکیلات سازمان دانش آموزی اصفهان برگزار شد پیرامون مسائلی همچون نشست مسئولین سازمان های استان در ماه جاری، نشست مدرسین سراسر استان جهت تدوین برنامه آموزشی در سال جدید، برگزاری دوره های تربیت مربی و آموزش های تخصصی و منش های سازمانی صحبت و تبادل نظر شد.