31 مرداد، 1398

با بازگشت پیشتازان پسر از اردوی ملی 98 پرونده اردوی ملی پیشتازان اصفهان در سال جاری بسته شد.

پایان کار پیشتازان اصفهان در اردوی ملی 98

در این دوره از اردوی ملی که در دو بخش پیشتازان دختر در اردوگاه شهید باهنر تهران و پیشتازان پسر در اردوگاه شهید رجایی نیشابور برگزار شد، پیشتازان اصفهانی موفق به کسب پرچم های افتخار مختلف شدند.

در بخش دختران دو پرچم افتخار نظم و انضباط و تلاش و کوشش به پیشتازان و نشان طلایی منش های تشکیلاتی به مربی اصفهان و در بخش پسران سه پرچم افتخار نظم و انضباط، شور و نشاط و دیانت و معنویت به آنان اهدا شد.

عباس زهیری، مدیر سازمان دانش آموزی گفت: اهدای این پرچم ها با عناوین مختلف به پیشتازان اصفهانی نشان از تلاش و کوشش پیشتازان ما در این اردو داشته است و پیشتازان ما در دیانت و معنویت، نظم و انضباط، شور و نشاط و تلاش و کوشش زبانزد کشور هستند.

وی در پایان افزود: اردوی ملی 98 به پایان رسید ولی فعالیت های تشکیلاتی ما بیش از پبش ادامه دارد و تمام تلاش خود را برای آموزش های تشکیلاتی و ایده پردازی برای ایجاد خلاقیت انجام می دهیم تا بتوانیم آمادگی تشکیلاتی پیشتازان را در اوج خود نگه داریم.