30 مرداد، 1398

پیشتازان پسر اصفهان پس از حضور در اردوی ملی به اصفهان بازگشتند.

پایان کار پیشتازان پسر اصفهان در اردوی ملی 1398

در این اردو که به میزبانی اردوگاه شهید رجایی نیشابور برگزار شد، پیشتازان از سراسر کشور حضور یافتند و در رشته های تخصصی امداد و نجات و اطفاء حریق، کار با چوب و طناب و جهت یابی و نقشه خوانی و رشته های عمومی فریاد های شادی،اجرای پروژه، صف جمع و ... به اجرای مهارت پرداختند.

پیشتازان پس از اتمام اردوی ملی راهی بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا المرتضی (ع) و پس از زیارت و کسب فیض راهی اصفهان شدند.

زهیری، مدیر سازمان دانش آموزی استان گفت: امسال نیز پیشتازان اصفهان نیز مانند سال های گذشته در اردوی ملی خوش درخشیدند و توانستند بار دیگر مهارت های پیشتازان اصفهانی را به نمایش بگذارند.

در پایان باید اشاره کرد تیم اصفهان در این دوره از رقابت ها موفق به دریافت پرچم های شور و نشاط، نظم و انضباط و معنویت شده است.