01 مرداد، 1398

با حضور معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش، افتتاحیه همایش ملی شوراهای دانش آموزی استان ها در اصفهان برگزار شد.

معاون پرورشی آموزش و پرورش: باید قبل از دانش‌آموزمحوری، دانش‌آموز‌باوری را یاد بگیریم

در این همایش که مدیر کل و معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش اصفهان و جمعی از مسئولین استانی در آن حضور داشتند، علیرضا کاظمی با بیان اهمیت نقش شوراهای دانش‌آموزی گفت:می بایست قبل از دانش‌آموز محوری، دانش‌آموز باوری را یاد بگیریم و این بستری که در آموزش و پرورش محیا شده است، قطعا می تواند منشا تحقق اهداف سند تحول بنیادین قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: با همت دانش‌آموزانی که در مجلس دانش‌آموزی حضور دارند،حقوق دانش‌آموزی تدوین و منشور حقوقی دانش‌آموزی که توسط دانش‌آموزان تدوین شده است به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شده که در آینده با حضور ریاست جمهوری به تصویب خواهد رسید.

معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان می توانند با دانش به این منشور روحیه مطالبه گری، نقادی و پرسشگری سهم بیشتری در توسعه کشور داشته باشند.

وی ادامه داد: ما از شما انتظار داریم با نگاهی تیزبینانه و دقیق و تحلیل عالمانه با استفاده از اساتید و مربیان در این دوره به ارتقاء نقش شوراها کمک کنید. دانش‌آموزان کارکردها و نتایج جلسات خود را باید ارائه دهند تا به نتایج ارزشمندی در حوزه ارتقاء توانمندی های شوراهای دانش‌آموزی و استفاده از آن برسیم.

وی تاکید کرد: امروز اگر میخواهیم آسیب های اجتماعی که بعنوان مهمترین دغدغه نظام ما مطرح است را کاهش دهیم، باید دانش‌آموزان را در شوراها فعال کنیم. با وجود تشکل های دانش‌آموزی بویژه سازمان دانش‌آموزی و ظرفیت های موجود در آن،اتحادیه انجمن های اسلامی دانش‌آموزان، سازمان بسیج دانش‌آموزی و جوانان هلال احمر نباید آسیب های اجتماعی در فضای جامعه رشد کند.

کاظمی در ادامه گفت: امروز دشمن به دنبال مشغول کردن ما به فضای مجازی است. نباید این فرصت را به دشمن دهیم تا ما را از مهمترین اهداف یعنی تحصیل،تفضیل و ورزش غافل کند.

وی در خصوص تشکیل همایش شوراهای دانش‌آموزی در استان ها گفت: همایش شوراهای دانش‌آموزی باید بصورت استانی برگزار شود. باید نقادی ها به سمت مشکلات بومی در بخش های مختلف برود تا بتوانیم این دانش‌آموزان را توانمند سازیم. باید مجلس های دانش‌آموزی استانی را از میان شوراها تشکیل دهیم تا سبب افزایش اعتماد به نفس و خود باوری دانش‌آموزان شود.

معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش در خصوص موانع پیش رو شوراهای دانش‌آموزی گفت: موانعی همچون موانع قانونی،موانع مالی و موانع دانش‌آموز باوری پیش روی دانش‌آموزان است. در موانع قانونی باید تیمی از دانش‌آموزان گردهم جمع شوند تا قوانینی را که شورای آموزش و پرورش تدوین کرده است را نقد کنند.

وی در خصوص موانع مالی گفت: منابع مالی برای فعالیت دانش‌آموزان محدود است. برای فعالیت شوراهای دانش‌آموزی باید پشتوانه های مالی ایجاد شود، باید برای دانش‌آموزان در بخش های مختلف، امتیازاتی در نظر گرفته شود تا دانش‌آموزان انگیزه لازم برای حضور پررنگ در فعالیت ها را داشته باشند.

کاظمی در پایان با اشاره به نقش دانش‌آموزان در مدارس افزود: مدیران مدارس باید باور کنند که دانش‌آموزان توان اداره مدرسه،اداره کلاس،تنظیم برنامه ها و فعالیت های فرهنگی را دارند و باید با اعطاء نقش به آنان سبب خود باوری دانش‌آموزان شوند.