17 تیر، 1398

با حضور معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان،مدیر،کارشناسان،مربیان و پیشتازان سازمان دانش آموزی اصفهان و اعضای شورای دانش آموزی استان، نشست مشترک مجامع اعضا،مربیان و شوراهای دانش آموزی استان اصفهان برگزار شد.

جلسه مشترک اعضا، مربیان و شوراهای دانش آموزی برگزار شد

در این نشست، ابتدا با حضور گروه ویژه پیشتازان سازمان دانش آموزی اصفهان مراسم حاملان قرآن، گارد پرچم و سوگند پرچم اجرا و سپس با سخنرانی مدیر سازمان دانش آموزی استان ادامه یافت.
عباس زهیری بر اهداف برگزاری این نشست تاکید کرد و گفت: در این نشست ها که با حضور نمایندگان اعضا،مربیان و شورای دانش آموزی استان برگزار می شود می توانیم با استفاده از نظرات و راهکار های ارائه شده از تمامی ظرفیت های موجود جهت شکوفایی اهداف سازمان دانش آموزی استفاده نماییم.
پس از آن معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورشی استان گفت: در این جلسه باید با دید نقادانه و تحلیل گرانه به موضوعات نگاه کنیم تا بتوانیم برنامه های سازمان دانش آموزی را در سال بعد به شکل بهتر برگزار کنیم.
پس از آن با حضور معاون پرورشی، مدیر سازمان دانش آموزی استان، مدیر ورزش همگانی اداره ورزش و جوانان و نماینده مجلس دانش آموزی ابلاغ هیئت رییسه مربیان و اعضا به ایشان اعطا شد و پس از آن متن سوگندنامه برای همگان قرائت شد.
در ادامه با حضور کارشناس سواد رسانه ای، چالش ها و موانع موجود در فضای مجازی و نحوه دسترسی بهتر و بیشتر به کسب و کار و تبلیغات در سطح فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.
این نشست با برگزاری کمیسیون های تخصصی برای مربیان با موضوع بررسی موانع جذب و ارائه راهکار های مناسب برای جذب حداکثری اعضاء و مربیان تشکیلات و ارائه راهکار های مناسب جهت برگزاری دوره های تخصصی اعضاء و مربیان، کمیسیون اعضاء با موضوع ارائه راهکارهای مناسب جهت برگزاری بهینه اردوهای منطقه ای، استانی و ملی اعضاء و بررسی نقاط قوت و ضعف محتوا و شیوه آموزش های فعلی و ارائه پیشنهادات جهت اجرای مطلوب تر کارگاه های آموزشی اعضاء و کمیسیون شوراهای دانش آموزی با موضوع نقش ارتباطات و فناوری در پیشرفت و توسعه جامعه و راهکارهای تقویت سلامت روان در دانش آموزان ادامه یافت که در پایان کمیسیون ها به بررسی مصوبات و پیشنهادات آن پرداختند.
لازم به ذکر است نشست مشترک مجمع اعضا، مربیان و شورای دانش آموزی در بخش خواهران در روز یکشنبه برگزار می شود.