تاریخچه سازمان دانش آموزی و اهداف آن

تاریخچه سازمان دانش آموزی و اهداف آن

سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به منظور اعتلای شخصیت دینی ، اخلاقی ، عقلانی ، عاطفی، علمی و اجتماعی دانش آموزان و ایجاد زمینه مشارکت همه جانبه آنها در زمینه های اعتقادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، ورزشی و هنری طی مصوبه مورخه 78/2/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس گردید و در تاریخ 9/5/1381 طی ماده واحده ای به فهرست قانون نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی الحاق گردید و در پایان همان ماه به تایید شورای نگهبان نیز رسید.
اهداف:
1- زمینه سازی تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی و فضائل اخلاقی و انسانی بر اساس تعالیم اسلام ناب محمدی
2- زمینه سازی برای افزایش فعالیت دانش آموزان در عرصه های انقلابی و کشوری
3- برنامه ریزی هدفمند برای اوقات فراغت دانش آموزان و آماده سازی آنان برای پذیرش مسئولیت های فردی و اجتماعی
4- ترویج الگوها و اسوه های انقلابی، اسلامی و ملی در بین دانش آموزان
5- تقویت روحیه تعاون،نیکوکاری،نوع دوستی و کمک به دیگران
6- ترغیب به رعایت نظم و انضباط اجتماعی و روحیه قانون گرایی و احترام به قانون در جامعه
7- مشارکت در زمینه های بین المللی دانش آموزی به ویژه با دانش آموزان کشور های اسلامی
8- ایجاد علاقه و ایمان به فرهنگ خودی و خود باوری و توجه به شعار نه شرقی نه غربی