سازمان دانش آموزی استان هرمزگان

سازمان دانش آموزی استان هرمزگان

‌به منظور اعتلای شخصیت دینی، اخلاقی، عقلانی، عاطفی، علمی و اجتماعی دانش‌آموزان و ایجاد زمینه مشارکت همه جانبه انها در زمینه‌های‌اعتقادی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و هنری، سازمانی عمومی و غیر دولتی با عنوان سازمان دانش آموزی
جمهوری اسلامی ایران و با‌مقررات خاص تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.
هداف:
‌الف - زمینه سازی تعلیم و تربیت اسلامی دانش‌آموزان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی برای کسب فضایل اخلاقی‌و کمالات انسانی براساس تعالیم عالیه اسلام ناب محمدی (ص).
ب -‌زمینه سازی برای بسط مشارکت فعال دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف انقلاب وکشور.
ج - برنامه ریزی برای استفاده مفید از اوقات فراغت دانش‌آموزان و آماده سازی آنانبرای پذیرش مسئولیتهای فردی و اجتماعی.
‌د - ترویج الگوها و اسوه‌های انقلابی، اسلامی و ملی در بین دانش‌آموزان.
‌هـ - تقویت روحیه تعاون، نیکوکاری، نوع دوستی و کمک به دیگران و ترغیب به رعایت نظم وانضباط اجتماعی و روحیه قانون گرایی و احترام به‌قانون در جامعه.
‌و - مشارکت در ارتباطات بین المللی دانش‌آموزان بویژه با دانش‌آموزان کشورهای اسلامی.
‌ز - ایجاد علاقه و ایمان به فرهنگ خودی، خودباوری و توجه به شعار نه شرقی و نه غربی.


‌اساسنامه سازمان دانش آموزی مورخ 1378.2.21 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.