24 دی، 1398

معاون سیاسی امنیتی استاندار در جلسه هم اندیشی طرح اکرام ایتام و محسنین با اشاره به رشادت ها و فداکاری های سردار سلیمانی، انجام کار خالصانه، پیگیری دلسوزانه مشکلات کشور و عبور از سیم خاردارهای هوای نفس را بهترین روش برای ادامه راه شهید سلیمانی بیان کرد.

اجرای طرح اکرام ایتام و محسنین در استان همدان

رئیس سازمان دانش آموزی استان در خصوص جلسه هم اندیشی طرح اکرام ایتام و محسنین که در اردوگاه فجر و با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)، فرمانداران و رئیس ادارات و کارشناسان آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: این طرح با دستور استاندار و با هدف جذب و مشارکت خیرین در جهت حمایت از دانش آموزان بی بضاعت اجرا خواهد شد.
در این جلسه معاون سیاسی امنیتی استاندار ضمن تأکید بر اهمیت عملیاتی شدن این طرح از همه فرمانداران و مدیران آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی (ره) خواست تا اجرای این طرح را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این جلسه گفت: آموزش و پرورش باید از تمام ظرفیت های موجود برای اجرای طرح اکرام ایتام و محسنین استفاده کرده و مدیران هم باید با جدیت پیگیر اجرای این طرح باشند.
رضا میرزایی در خصوص اجرای طرح اکرام ایتام گفت: سازمان دانش آموزی استان با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی (ره) امور اجرایی طرح را به عهده خواهد داشت.
او ادامه داد: هر مدرسه باید یک رابط علاقمند را در راستای اجرای طرح معرفی کند، سپس همایشی با حضور همه رابطین در هر منطقه، ناحیه و شهرستان برگزار خواهد شد که پس از همایش فرم هایی در بین دانش آموزان و معلمین توزیع شده و فرآیند طرح، تبیین می شود.
در طرح اکرام ایتام و محسنین هر خیر می تواند کمک خود را مستقیم و بدون واسطه و از طریق سامانه به حساب دانش آموزان بی بضاعت واریز کند.