15 مرداد، 1399

مدیر سازمان دانش آموزی استان گیلان اعلام کرد مجلس دانش آموزی بازوی توانمند نظام تعلیم و تربیت در کشور است.

دهمین دوره انتخابات مجلس دانش آموزی و شوراهای دانش آموزی در گیلان

مدیر سازمان دانش آموزی استان گیلان اعلام کرد مجلس دانش آموزی بازوی توانمند نظام تعلیم و تربیت در کشور است.

مدیر سازمان دانش آموزی استان گیلان، مجلس دانش آموزی را یک نهاد موثر برشمرد و گفت: مجلس دانش آموزی فرهنگ مشارکت جویی و پرسشگری را در نسل نوجوان تقویت و نهادینه کرده و زمینه ای مناسب جهت ایفای نقش و مسئولیت پذیری در بین دانش آموزان تلقی می شود تا آنها حضوری موثر در جامعه را تمرین کنند.

قربانزاده از رقابت 41 دانش آموز دختر و 35 دانش آموز پسر خبر داد و گفت: امروز با برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس دانش آموزی و شناخت منتخبان بستری جهت مشارکت بیشتر دانش آموزان به عنوان منتخبان اصلی در شناخت وضع موجود و تصمیم سازی در نظام تعلیم و تربیت مهیا می شود.