26 مرداد، 1398

دانش آموزان پیشتاز گیلانی با دریافت سه پرچم در نهمین دوره اردوی ملی پسران سازمان دانش آموزی کشور به گیلان بازگشتند.

بازگشت دانش آموزان پیشتاز گیلانی از نهمین دوره اردوی ملی پسران سازمان دانش آموزی کشور

در این اردو که به میزبانی اردوگاه شهید رجایی نیشابور برگزار شد، پیشتازان از سراسر کشور حضور یافتند و در رشته های تخصصی امداد و نجات و اطفاء حریق، کار با چوب و طناب و جهت یابی و نقشه خوانی و رشته های عمومی فریاد های شادی،اجرای پروژه، صف جمع و ... به اجرای مهارت پرداختند.

پیشتازان پس از اتمام اردوی ملی راهی بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا المرتضی (ع) و پس از زیارت و کسب فیض و با دریافت سه پرچم

1-نظم و انضباط

2-دیانت و معنویت

3-بهداشت و سلامت

وهمچنین مقام اول مسابقه اطلاعات رسانی عمومی توسط محمدرضا بابایی و مقام دوم مسابقه ورزشی اردویی با چهارآیتم شامل(انتقال توپ در حال نشسته ،حمل مصدوم ،طناب کشی و راه رفتن باگونی)راهی گیلان شدند

قربانزاده، مدیر سازمان دانش آموزی استان گفت: امسال نیز پیشتازان گیلان مانند سال های گذشته در اردوی ملی خوش درخشیدند و توانستند بار دیگر مهارت های پیشتازان گیلان را به نمایش بگذارند.