اعلام نتایج منتخبین دهمین دوره انتخابات مجلس دانش‌آموزی و بیست و یکمین دوره شورای دانش‌آموزی فارس

20 مرداد، 1399

شیراز (پانا) – دبیرستاد انتخابات دهمین دوره مجلس دانش‌آموزی و بیست و یکمین دوره شورای دانش‌آموزی فارس ، اسامی منتخبان انتخابات در فارس را اعلام کرد.

اعلام نتایج منتخبین دهمین دوره انتخابات مجلس دانش‌آموزی و بیست و یکمین دوره شورای دانش‌آموزی فارس

شیراز (پانا) – دبیرستاد انتخابات دهمین دوره مجلس دانش‌آموزی و بیست و یکمین دوره شورای دانش‌آموزی فارس ، اسامی منتخبان انتخابات در فارس را اعلام کرد.

 

امید اسماعیلی با اشاره به اینکه انتخابات در فارس به دور دوم کشیده شد افزود: در دور اول انتخابات نفرات اول تا هشتم بر اساس میزان آرا انتخاب شدند و انتخاب نفر نهم به دلیل آرای برابر به دور دوم کشیده شد.

او ادامه داد: نزدیک به 200 دانش آموز پسر و دختر استان فارس، عضو شورای دانش آموزی مناطق هستند که با حضور در یک انتخابات سالم و پرشور منتخبین خود را برای حضور در بیست و یکمین شورای دانش آموزی و دهمین دوره مجلس دانش آموزی استان فارس، برگزیدند.

وی افزود: در انتخابات بیست و یکمین دوره شورای دانش‌آموزی استان در گروه دختران به ترتیب اخذ آرا،نجمه شهریور از ممسنی، زهرا جابری اربابی ناحیه 3 شیراز، مینا معینی از مرودشت، آرزو رزاقی شاد از درودزن، نگین شعبانی از مرودشت، نگار برزگر از مشهد مرغاب، فاطمه صفری از جهرم، نرجس جعفری ناحیه 4، فخریه حسینی از بیرم، به عنوان اعضای اصلی و فاطمه صفری از جهرم و هدیه لقائی خواه از آباده به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.

به گفته اسماعیلی، در این دوره از شورای دانش آموزی استان نیز در گروه پسران به ترتیب اخذ آرا، محمد مهدی کدپور از فسا، علی دهقانیان از رستم، سید آرمین قلندری از اقلید، محمد نیکنامی از ممسنی، محمد مهدی آموزگار ناحیه 4 شیراز، محمد مهدی زارع خلیلی از بیضا، رامین اسماعیلی از درودزن، سید محمد امین موسویان فرد از جهرم، سید علیرضا موسوی از ارسنجان، به عنوان اعضای اصلی و روح اله محمودی از ممسنی، محمد مهدی زارع از خرمبید به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: از بین 18 نفر دانش آموز دختر و پسر راه یافته به شورای دانش آموزی استان، زهرا جابری اربابی از ناحیه 3 شیراز، آرزو رزاقی شاد از درودزن، نگین شعبانی از مرودشت، نگار برزگر از مشهد مرغاب، از دختران و محمد مهدی کدپور از فسا، علی دهقانیان از رستم، سید آرمین قلندری از اقلید، محمد مهدی زارع خلیلی از بیضا، از پسران وارد دهمین دوره مجلس دانش‌آموزی می‌شوند.

دانش‌آموزان برگزیده بعد از دریافت اعتبارنامه از دبیر مجلس دانش‌آموزی در تهران، به عنوان مشاوران اداره آموزش و پرورش فعالیت خود را شروع می‌کنند.