سازمان دانش آموزی

سازمان دانش آموزی

سازمان دانش آموزی استان فارس

تعریف سازمان دانش آموزی

به منظور  اعتلای شخصیت دینی ، اخلاقی ، عقلانی ،عاطفی ،علمی و اجتماعی دانش آموزان و ایجاد زمینه مشارکت همه جانبه آنها در زمینه های اعتقادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، ورزشی و هنری سازمان عمومی و غیر دولتی با عنوان سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران و با مقررات خاص تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 21 اردیبهشت ماه سال 1378 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید .