در نشست شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی مطرح شد:

20 مهر، 1399

شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی استان چهارمحال وبختیاری در فصل پاییز تشکیل جلسه داد.

تشکل های دانش آموزی می توانند مهارت های مطلوبی در دانش آموزان ایجاد کنند

جلسه پاییز شورای برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان و اعضای شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی تشکیل شد.

حبیب الله رضایی مدیر سازمان دانش آموزی استان در گفت و گو با پانا گفت: در این جلسه هماهنگی های لازم جهت اجرای بسته تحولی سازمان دانش آموزی در سال تحصیلی جدید در دستور کار قرار گرفت و در مورد موانع و مشکلات اجرای این بسته طبق برنامه زمانبندی و نیز در رابطه با اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز، بحث و تبادل نظر شد.

رضایی ادامه داد: «مدیر کل آموزش و پرورش استان در این جلسه توصیه هایی در خصوص کاربردی شدن تشکل های دانش آموزی و ارزیابی دقیق از اجرای طرح های مختلف بیان کرد و بر استفاده از ظرفیت های شوراهای دانش آموزی در بحث فعالیت های پرورشی تاکید کرد و مهارت محوری را یکی از اهداف مهم تشکل های دانش آموزی برشمرد.»

در ادامه جلسه نمایندگان مجلس دانش آموزی استان در خصوص فعالیت های سالیانه خود و دغدغه های دانش آموزان مطالبی مطرح کردند و خواستار حضور بیشتر نمایندگان دانش آموزان در جلسات برنامه ریزی ادارات آموزش و پرورش استان و ارتباط نزدیکتر با مدیر کل آموزش و پرورش شدند.

در پایان جلسه هدایایی به رسم یادبود از طرف سازمان دانش آموزی به نمایندگان مجلس دانش آموزی استان توسط مدیر کل آموزش و پرورش اهدا شد.