20 اسفند، 1398

محمود حسنی توابع مدیر سازمان دانش آموزی استان بوشهر، از چگونگی برگزاری جشن نیکوکاری به رؤسای شهرستان ها و مناطق و همچنین معاونین و مربیان پرورشی از طریق فضای مجازی خبر داد.

"جشن نیکوکاری، فرصتی است برای همدلی"

محمود حسنی توابع مدیر سازمان دانش آموزی استان بوشهر گفت: هر ساله در این ایام به منظور ترویج فرهنگ ایثار و نیکوکاری و همچنین کمک به دانش آموزان مستمند جشن نیکوکاری برگزار می گردید. اما اکنون در شرایط فعلی امکان این جشن بصورت گذشته میسر نمی باشد. از این رو حسب نظر وزارتخانه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ستاد استانی مقرر گردید این جشن بصورت مجازی برگزار شود.

همچنین حسنی توابع اعلام کرد: شماره کارت به نام کمیته امداد امام خمینی به همراه پیام کرمی، مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر به رؤسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق از طریق فضای مجازی ابلاغ گردید.

حسنی توابع خاطر نشان کرد: جدا از میزان کمک های نقدی، این طرح برای همه ما یک آزمایش و محک جدی نیز می باشد. از این رو استفاده از روش های خلاقانه کورد تاکید و مزید امتنان خواهد بود.

قابل ذکر است: تمامی مبالغ جمع آوری شده از این طرح با نظر آموزش و پرورش ( معاونت پرورشی و انجمن اولیا و مربیان ) و سازمان دانش آموزی صرف دانش آموزان نیازمند خواهد شد.