رئیس سازمان دانش آموزی آذربایجان شرقی؛

11 مرداد، 1399

اولین جلسه ویدئو کنفرانس رئیس سازمان دانش آموزی آذربایجان شرقی با مدیران، معاونین پرورشی و کارشناسان نواحی و مناطق استان در مورد مسائل مربوط به سازمان برگزار شد.

تهیه لباس فرم مدارس اختیاری است

رئیس سازمان دانش آموزی استان آذربایجان شرقی، گفت: سه محور انتخابات مجلس که جزو سهمیه کشوری است و روز ۱۴ مرداد برگزار می‌شود و نیز انتخابات شورای دانش آموزی که استانی است و همچنین تشکیل مجلس دانش آموزی استانی که جزو برنامه‌های اجرایی سند تحول بنیادین است از جمله برنامه های آتی سازمان دانش آموزی است.

صمد علیزاده در ادامه افزود: چتر نجات و شاه کلید تمامی حوزه‌ها، با دانش فنی همکاران، همراه با مطالعه تمام بخشنامه‌ها است که پاسخی برای سوالات متعدد آنها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه همه ساله انتخابات شورای دانش آموزی در آبان ماه شروع می‌شود ادامه داد: شوراهای دانش آموزی از ارکان مدرسه است و توجه به این امر بسیار مهم است و دانش آموزان امروزی افکار و صحبت‌هایشان را از طریق این شورا به ما نشان می دهند.

این مقام مسئول با بیان اینکه ۹۸ دانش آموز پسر و ۹۹ دانش‌آموز دختر حائز انتخاب رای دهنده و انتخابات در استان هستند و منتخبان نواحی و مناطق هستند گفت: ستاد انتخابات استان با ریاست مدیرکل استان نسبت به نظارت بر روند انتخابات فعال است و انتخابات به صورت مجازی و به تفکیک جنسیت خواهد بود.

وی تعداد مشارکت کنندگان در شورای دانش آموزی منطقه یا ناحیه را در مجلس دانش آموزی استانی نسبت به جمعیت دانش آموزان منطقه متغیر خواند و افزود: در مناطقی که تعداد دانش آموزان تا سقف ۵ هزار نفر باشد ۳ دختر و ۳ پسر و مناطقی که بین ۵ تا ۲۵ هزار دانش آموز دارند ۴ دختر و ۴ پسر و همچنین مناطقی که بالای ۲۵ هزار دانش‌آموز دارند ۵ دختر و ۵ پسر در این مجلس خواهند داشت و همه با هم ترکیبی برای مجلس دانش آموزی استانی خواهند بود.

وی افزود: دو نوع برنامه برای سازمان از طرف سازمان مرکز تعریف شده است. یکی برنامه های که در دل آموزش و پرورش و در سند تحول بنیادین برنامه ریزی شده است و ۵۸ برنامه است و دیگری برنامه‌های ابلاغی مثل بوفه ها و ساماندهی لباس مدارس.

علیزاده با بیان اینکه از ۵۸ برنامه، ۲۸ برنامه آن مربوط به نواحی و مناطق و با محوریت مدرسه است و بقیه مربوط به خود استان است گفت: از آنجا که عملکرد آموزش و پرورش در سامانه‌های نظارت و تسما امتیازدهی می شود برنامه های سازمان حائز اهمیت است و در این میان مهمترین برنامه سازمان جذب و سازماندهی است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از موارد مهم عملکردی سازمان، خبرگزاری پانا است که از ظرفیت‌های عالی سازمان دانش آموزی و آموزش و پرورش است.

رئیس سازمان دانش آموزی خاطر نشان کرد: خبرگزاری و روابط عمومی با هم فرق اساسی دارد، زیرا که اخبار روابط عمومی ها بیشتر توسط همکاران رصد می‌شود و اخبار خبرگزاری پانا توسط عموم مردم رصد می‌شود. این خبرگزاری از یک سو رویکرد تربیتی و از سوی دیگر رویکرد حرفه ای دارد.

وی حلقه اصلی اتصال کارشناسان سازمان را با کارشناسان نواحی و مناطق تعامل برای کمتر اشتباه کردن دانست و افزود: اختیاری بودن تهیه لباس مدارس برای خانواده ها با توجه به معیشت مردم و استفاده از لباسهای سال های قبل خیلی مهم است. استفاده از لباس فرم پایه های ورودی نیز اختیاری است.نباید در مردم ایجاد نارضایتی شود.

علیزاده گفت: تنها در مواردی خاص با محوریت شورای مدرسه و با رضایت اولیا این امر می تواند پیش رود. سهم استان و منطقه از لباس مدارس حذف شده است و فقط زمانی سهمی برای مدرسه می تواند وجود داشته باشد که متوجه دانش آموزان بی بضاعت و برنامه‌های پرورشی باشد.

رئیس سازمان دانش آموزی استان خاطر نشان کرد: قرارداد لباس فرم مدارس نباید برای چند سال متوالی بسته شود زیرا مغایر با دستورالعمل لباس است و همچنین تعیین قیمت لباس به عهده سازمان دانش آموزی نیست و کمیسیون فنی اتحادیه لباس و اداره صنعت، معدن و تجارت قیمت تعیین می کنند.

وی در مورد حق الزحمه همکاران و مربیان سازمان گفت: این مورد باید از محل حق عضویت دانش‌آموزان پرداخت شود. در صورتی که سازمان این کار را رایگان انجام می‌ دهد.

علیزاده در پایان با اشاره به اینکه از لحاظ مالی تا سال ۹۶ نهادهای نظارتی هیچ دخالتی در این امر نداشتند ادامه داد: بر اساس بند ۳ ماده ۶۳ قانون سازمان، نهادهای نظارتی ورود کردند و باید اولا درآمد قانونی و مسیر قانونی باشد سپس واریز به خزانه کشور انجام شود و بعد از عودت، هزینه کرد قانونی انجام گیرد.