سازمان دانش آموزی استان آذربایجان غربی

سازمان دانش آموزی استان آذربایجان غربی

سازمان دانش آموزی استان آذربایجان غربی

به منظور اعتلای شخصیت دینی، اخلاقی، عقلانی، عاطفی، علمی و اجتماعی دانش آموزان و ایجاد زمینه مشارکت همه جانبه آنها در زمینه های اعتقادی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و هنری، سازمانی عمومی و غیر دولتی با عنوان سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران و با مقررات خاص تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تشکیل می شود.

اهداف:

الف - زمینه سازی تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی برای کسب فضایل اخلاقی و کمالات انسانی براساس تعالیم عالیه اسلام ناب محمدی (ص)

ب - زمینه سازی برای بسط مشارکت فعال دانش آموزان در عرصه های مختلف انقلاب و کشور.

ج - برنامه ریزی برای استفاده مفید از اوقات فراغت دانش آموزان و آماده سازی آنان برای پذیرش مسئولیتهای فردی و اجتماعی.

د - ترویج الگوها و اسوه های انقلابی، اسلامی و ملی در بین دانش آموزان.

هـ - تقویت روحیه تعاون، نیکوکاری، نوع دوستی و کمک به دیگران و ترغیب به رعایت نظم وانضباط اجتماعی و روحیه قانون گرایی و احترام به قانون در جامعه.

و - مشارکت در ارتباطات بین المللی دانش آموزان بویژه با دانش آموزان کشورهای اسلامی.

ز - ایجاد علاقه و ایمان به فرهنگ خودی، خودباوری و توجه به شعار نه شرقی و نه غربی.

اعضاء :

اعضای سازمان، دانش آموزان می باشند و سازمان می تواند از مربیان و معلمان به عنوان همکاری افتخاری استفاده نماید.

رئیس سازمان:

رئیس سازمان که مسئولیت اجرای برنامه ها و وظایف سازمان را عهده داراست، بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید هیأت امنا و باحکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت ۴ سال منصوب و تحت نظارت معاونت پرورشی انجام وظیفه می نماید.

ماده ۱۴ - منابع و امکانات:

۱۴.۱ - حق عضویت.

۱۴.۲ - کمک مالی و تجهیزاتی وزارت آموزش وپرورش

۱۴.۳ - درآمدهای حاصل از فعالیتهای سازمان.

۱۴.۴ - کمکهای داوطلبانه، اعانات و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی.

۱۴.۵ - استفاده از کمکهای مستمر دولت متناسب با رشد فعالیت و برنامه های سازمان.

تبصره: بخشی از نیروهای مورد نیاز سازمان از طریق مأمور نمودن کارکنان وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاههای دولتی تأمین خواهد شد. منابع پرداخت حقوق و مزایای این گونه کارکنان از محل بودجه دستگاههای دولتی مربوط و به عنوان بخشی از کمک دولت به سازمان منظور و تأمین خواهد شد.

اساسنامه فوق در ۱۴ ماده و ۷ تبصره در جلسه ۴۴۱ مورخ ۱۳۷۸.۲.۲۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.