25 شهریور، 1399

مدیرکل ورییس شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی اردبیل گفت: ارزیابی های بعمل آمده حاکی از آن است که رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس استان رضایت بخش است.

رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس استان اردبیل رضایت بخش است

احمد ناصری، مدیرکل ورییس شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی استان  در جمع روسای کارگروه پروژه مهر 99، با بیان اینکه در روز اول بازگشایی 439 مدرسه در استان توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی از لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفته است، اظهارکرد: دانشگاه علوم پزشکی و نهادهای بازرسی از 15 شهریور تا کنون از 826 مدرسه استان بازدید کرده اند که حاکی از رعایت پروتکل های بهداشتی در 84 درصد از مدارس استان می باشد.

او در ادامه با بیان اینکه علاوه بر بازدید های دانشگاه علوم پزشکی تیم های نظارتی معاونت تربیت بدنی و سلامت و نیز ارزیابی عملکرد اداره کل نیز مدارس را مورد رصد قرار داده اند، خاطر نشان ساخت: سرانه خرید ملزومات بهداشتی به حساب مدارس واریز شده است تا در اسرع وقت جهت خرید این ملزومات اقدام نمایند.

مدیرکل ورییس شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی استان همچنین با عنوان اینکه اولویت آموزش و پرورش حضور دانش آموزان است ولی این حضور اختیاری است، تصریح کرد: حضور در مدارس از روز بازگشایی تا به امروز از سوی دانش آموزان و اولیا با استقبال خوبی مواجه بوده است.

به گفته ناصری با 100 درصد شدن تخصیص معلم به تدریس در سامانه سناد از اول مهرماه شبکه آموزشی شاد بطور کامل برنامه های آموزشی خود را شروع خواهد کرد.