22 مهر، 1398

کرج - رئیس سازمان دانش آموزی استان البرز با بیان اینکه تربیت دانش آموزان در تراز جمهوری اسلامی از مهمترین اهداف نظام تعلیم و تربیت است،ماموریت اصلی سازمان دانش آموزی را تربیت اجتماعی و توانمند سازی دانش‌آموزان دانست.

ماموریت اصلی سازمان دانش آموزی تربیت اجتماعی و توانمند سازی دانش آموزان است

کرج - رئیس سازمان دانش آموزی استان البرز با بیان اینکه تربیت دانش آموزان در تراز جمهوری اسلامی از مهمترین اهداف نظام تعلیم و تربیت است،ماموریت اصلی سازمان دانش آموزی را تربیت اجتماعی و توانمند سازی دانش‌آموزان دانست.

محسن صادقیان در نشست توجیهی مأمورین سازمان دانش آموزی استان البرز با اشاره به برنامه ها و اهداف این سازمان گفت:«مجموعه سازمان دانش آموزی رسالت توانمندسازی دانش آموزان در زمینه کسب مهارت های اجتماعی،انجام فعالیت‌های تشکیلاتی و فعالیت‌های خوداتکایی را بر عهده دارد.»

او ادامه داد:«رویکرد سازمان دانش آموزی با توجه به اهداف و ماموریت های محوله،رویکردی تحول گرا و پویا است که توجه به این مهم، زمینه رشد و ارتقای شخصیت دانش آموزان در ابعاد مختلف را فراهم می آورد.

مدیر سازمان دانش آموزی البرز فعالیت در سازمان دانش آموزی را فرصت مغتنمی برای خدمت رسانی هرچه بهتر به دانش آموزان دانست و افزود:«مجموعه فعالیت های سازمان دانش آموزی دارای تنوع و ابعاد مختلف است که از آن جمله می توان به تشکل پیشتازان،خبرگزاری پانا،مجلس دانش آموزی،مجامع اعضا و کنگره سازمان دانش‌آموزی اشاره کرد»

او گفت:«ارتقای کیفی فعالیت ها در حوزه پرورشی و فرهنگی یکی از اهدافی است که در سال تحصیلی جاری دنبال خواهد شد و سازمان دانش آموزی با توجه به ظرفیت های موجود،امکان دستیابی به اهداف این حوزه را فراهم می آورد.»

صادقیان سرلوحه قرار دادن سند تحول بنیادین و بیانیه گام دوم انقلاب را در انجام برنامه ریزی و هدف گذاری های سازمان ضروری دانست و تاکید کرد:«تریبت دانش آموزان در تراز جمهوری اسلامی یکی از مهمترین اهدافی است که نظام تعلیم و تریبت آن را دنبال می نماید و بر این اساس تدوین برنامه ها با نگاه به این انجام می شود.»