21 مهر، 1398

کرج- مدیر سازمان دانش آموزی استان البرز تربیت اجتماعی و اعتلای شخصیت دانش آموزان را از هدف اصلی سازمان دانش آموزی برشمرد و انضباط‌ مالی و عملیاتی شدن اهداف و ماموریت ها را اولویت اصلی فعالیت های سازمان دانش آموزی البرز در سال تحصیلی جاری دانست.

مدیر سازمان دانش آموزی البرز : عملیاتی شدن اهداف و ماموریت ها، اولویت اصلی فعالیت های سازمان دانش آموزی البرز در سال تحصیلی جاری است

کرج- مدیر سازمان دانش آموزی استان البرز تربیت اجتماعی و اعتلای شخصیت دانش آموزان را از هدف اصلی سازمان دانش آموزی برشمرد و انضباط‌ مالی و عملیاتی شدن اهداف و ماموریت ها را اولویت اصلی فعالیت های سازمان دانش آموزی البرز در سال تحصیلی جاری دانست.

محسن صادقیان در جلسه هم اندیشی کارشناسان سازمان دانش آموزی نواحی و شهرستان های استان البرز ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه فعالیت های صورت گرفته به ویژه در خصوص برگزاری پیش اردوها و اعزام دانش آموزان به اردوی ملی گفت:«یکی از نقاط قوت مجموعه سازمان دانش آموزی استان البرز حضور همکاران خدوم و دلسوز در این مجموعه است که عامل مهمی در پیشبرد اهداف عالی سازمان دانش آموزی است.

او با بیان اینکه سازمان دانش آموزی استان البرز برای سال تحصیلی 99-1398 با برنامه ریزی های تخصصی و استفاده از نظرات تخصصی همکاران در حوزه های مختلف،سعی در ارتقای سطح کیفی انجام ماموریت ها و فعالیت های محوله را دارد،تصریح کرد:«امسال بنا داریم بر اساس اسناد بالاد ستی و دستورالعمل های ارسال شده از سوی سازمان دانش آموزی مرکز،سطح کیفی انجام فعالیت ها را ارتقا بخشیم و برای رسیدن به این مهم، کارشناسان سازمان دانش آموزی در سطح نواحی و شهرستان ها بازوان پر توان این مجموعه هستند.

مدیر سازمان دانش آموزی البرز عملیاتی کردن دستورالعمل های پایگاه تغذیه سالم و لباس فرم دانش آموزی را از مهمترین اقدامات این سازمان در سال تحصیلی جاری عنوان کرد و اظهار داشت:« یکی از مهمترین اولویت های این سازمان در سال تحصیلی جاری ایجاد انضباط‌ مالی و عملیاتی شدن اهداف و ماموریت های محوله می باشد

او حضور نیروهای مامور و ظرفیت ایجاد شده از این بابت را فرصتی مغتنم دانست و افزود:«بهره مندی از ظرفیت نیروهای مامور و فرصت مناسب فراهم شده می تواند با برنامه ریزی مطلوب،بستر ارتقای سطح کیفی فعالیت های سازمان را به همراه آورد

صادقیان ادامه داد:«یکی از مهمترین مباحثی که در سال تحصیلی جاری به جدیت دنبال خواهد شد بحث بازدیدها و نظارت بر فعالیت‌ها و امور محوله است که این مهم با برنامه ریزی مدون و اعزام تیم های تخصصی نظارتی محقق می گردد

او بیان کرد:«تشکل پیشتازان به عنوان شاکله اصلی سازمان دانش آموزی،وظیفه آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان داوطلب عضو این تشکل را بر عهده دارد و حضور ارزشمند مربیان با تجربه در کنار دانش آموزان با انگیزه ، رشد و تعالی تشکل پیشتازان و سازمان دانش آموزی را به همراه خواهد داشت